Select Your VPS Plan SSD

 • VPS A SSD

  • 4 cores
  • 8 GB RAM
  • 200 GB SSD HDD
  • 200 Mbps Unlimited Bandwidth
  • 1 IP
  From $12.99/mo
  $6.00 quraşdırma haqqı
  İndi sifariş et
 • VPS B SSD

  • 6 cores
  • 16 GB RAM
  • 400 GB SSD HDD
  • 400 Mbps Unlimited Bandwidth
  • 1 IP
  From $17.99/mo
  $6.00 quraşdırma haqqı
  İndi sifariş et
 • VPS C SSD

  • 8 cores
  • 30 GB RAM
  • 800 GB SSD HDD
  • 600 Mbps Unlimited Bandwidth
  • 1 IP
  From $27.99/mo
  $6.00 quraşdırma haqqı
  İndi sifariş et
 • VPS D SSD

  • 10 cores
  • 60 GB RAM
  • 1600 GB SSD HDD
  • 1000 Mbps Unlimited Bandwidth
  • 1 IP
  From $50.99/mo
  $6.00 quraşdırma haqqı
  İndi sifariş et